Spoveď pred sviatkami

PIATOK:

17:00 hod. Lesné

SOBOTA :

9:00 hod. Nacina Ves

11:00 hod. Topoľany

14:00 hod. Strážske

 

Nácvik detí pred vianočnou

akadémiou bude predbežne:

15.12.

po sv. liturgii,

TEŠÍME SA !!!

 

MIKULÁŠ 2017

viac foto:

photos.app.goo.gl/gUivsnHsGZwcafij2

 

 

Požehnanie detí

photos.app.goo.gl/ZXrb20VFtWlWDNMv2

 

Pôst pred Narodením je často nazývaný “Filipovka”, pretože sa začína deň po sviatku sv. apoštola Filipa. Pôst bol zavedený, aby pripravil Cirkev na dôstojnú oslavu veľkého a svätého dňa Kristovho narodenia. Usmernenia pre pôst boli omnoho zhovievavejšie ako usmernenia pre obdobie Veľkého pôstu pred Paschou. Iba pondelok, streda a piatok boli dni striktného pôstu bez mäsa, mliečnych produktov a oleja (v slovanských krajinách). V nedeľu bolo dovolené jesť ryby. Laikom bolo sprvu dovolené jesť ryby aj počas iných dní, pokým neprevážil mníšsky rigorizmus. Je zaujímavé pozorovať, že aj slávny byzantský kanonista 12. storočia Balsamon vyjadril názor, že by stačilo, keby sa laici postili iba týždeň pred Narodením. V roku 1958 grécky teológ Christos M. Enislides privítal Balsamonov podnet a verí, že optimálne riešenie pre Cirkev by bolo zdržiavať sa mäsa a mliečnych produktov 33 dní. Posledných sedem dní pôstu by mal každý dodržiavať striktný pôst.

Na ocenenie stretnutia sa s naším Pánom a Spasiteľom by sme mali posvätiť toto obdobie Filipovky pred Narodením. Posvätenie znamená prežiť čas vo viere a službe Bohu a v láskavosti k našim blížnym, zvlášť tým, ktorí sú odkázaní na našu pomoc. A mali by sme sa aj zamyslieť, čo by bolo, keby Kristus neprišiel do našej biedy a chudoby. Spolu s celou byzantskou cirkvou by sme sa mali snažiť stretnúť Krista, ako si to zasluhuje a tak ako to najlepšie poslúži nášmu duchovnému životu!

Prečo zachovávame Filipovku?

Na rozdiel od Veľkého pôstu pred sviatkom Vzkriesenia (Paschou), je Filipovka menej známa alebo praktizovaná v byzantskej cirkvi. Často sa pletie s rímskokatolíckym Adventom.

Pretože Narodenie/Bohozjavenie je menej dôležité ako Pascha – sviatok nad sviatky, nevyvinula sa tak detailná štruktúra pre pôst Filipovky. Filipovka je starobylou praxou prípravy na Vtelenie a Bohozjavenie nášho Pána Ježiša Krista. Týchto 40 dní pôstu je dôležitých a mali by sa zachovať a praktizovať. Pôst Filipovky nám môže pomôcť lepšie pochopiť a vážiť si všetko z Božieho plánu spásy.

Teologicky Narodenie a verejné účinkovanie Krista sú neodlučiteľne spojené. Pôst Filipovky bol ustanovený, aby nás pripravil na prijatie Krista do sveta a začiatok jeho verejného účinkovania. Sú dvomi stranami jednej mince. Pôst Filipovky nás pripravuje na prijatie Kristovho verejného účinkovania, ohláseného pri Bohozjavení.

Príchodom do Betlehema a Narodením 25. decembra sa začíname pripravovať na Bohozjavenie. Neostávame stáť pri Narodení. Naša radosť z Božieho príchodu nás poháňa dopredu a vidíme Bohozjavenie. S Bohozjavením zakúšame začiatok Kristovho zjavenia, ktorý nám zjavil tajomstvo Boha. Najviac zo všetkého poukazuje Bohozjavenie na tajomstvo Trojice, tajomstvo dlho naznačované v Starej Zmluve.

Prevzaté: grkat.nfo

 

 

 

Novinky

ZOZNAM KNÍH NA VRÁTENIE DO FARSKEJ KNIŽNICE

22.02.2015 09:16
Košická Eparchia 2013 Nebol to len sen Utíkej malý, utíkej Chatrč Návrat do chatrče   Prosíme...

Vitajte na internetovej stránke našej Gréckokatolíckej farnosti svätých Cyrila a Metoda Nacina Ves. Sme radi, že sa aj týmto spôsobom môžeme s Vami podeliť o informácie zo života v našej farnosti. Veríme, že aj tento spôsob komunikácie nám bude nápomocný pri budovaní spoločenstva našej farnosti v pokoji, porozumení a vzájomnej  láske.

o.Radoslav Záhorský,  farár

Celoeparchiálne odpustové

         slávnosti v roku 2017

 

Celoeparchiálne odpustové slávnosti v.pdf (26644)

             

             Fatimské

               soboty

                 2017

FATIMSKÉ SOBOTY 2017.pdf (145551)

 

 

 

Viac informácií nájdete :

www.redemptoristi.nfo.sk/?page_id=1056

SVEDECTVO :

Svedectvo.pdf (95034)

TOPlist