ODPUST Nacina Ves 2021

fotogaléria: photos.app.goo.gl/7MiBPJNefEvNAsCa8

 

ODPUST Lesné 2021

fotogaléria: photos.app.goo.gl/BQAs7bgakvoZ69x38

 

Odstránenie briez pri chráme

fotogaléria: photos.app.goo.gl/uGMs9jK8nNsEACsC7

 

PASCHA 2021

fotogaléria: photos.app.goo.gl/Kb5FicRY9MQqFLxG9

 

Vladyka Marián Andrej Pacák

vo Vybuchanci na pohrebných

obradoch

fotogaléria: photos.app.goo.gl/EGShRvKrZw4vrED36

 

Covid sánkovačka - sačkovačka

Hrun

fotogaléria: photos.app.goo.gl/JGbB9KyPEMDrpkNt9

 

MIKULÁŠ 2020  TU: photos.app.goo.gl/WH81X1dG64Co1hgZ9

PÚŤ  OTCOV  A  SYNOV

 

Púť k relikviám Bl. Dominika Metoda Trčku
v Lesnom a Vybuchanci
 
1. spoveď a sväté prijímanie v Lesnom
 

Odpustová slávnosť v Nacinej Vsi 5.7.2020

 
Odpustová slávnosť Vybuchanec 21.6.2020
 

Odpustová slávnosť v Lesnom 24.5.2020 

Fotogaléria :photos.app.goo.gl/ibaexrCKbqBKFTkw7

 
PASCHA 2020
 

 

Ikona klokočovskej Bohorodičky

v našej farnosti

Fotogalériaphotos.app.goo.gl/yd3aqfxHK8mmPFD76

 

Manželský večer

10.2.2020

fotogaléria: photos.app.goo.gl/E7YwyMKizpTjS2Wp6

 

FARSKÝ KARNEVAL 2020

foto: photos.app.goo.gl/77yaGQ6Zpzqj6pjL6

 

Koliva 2020

 

Novoročný punč "2020"

fotogaléria: photos.app.goo.gl/jEn1ySqjrDq3HB4E9

 

 

Prehliadka vianočných vinšov, 

kolied a hier

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!

Viac foto: 

photos.app.goo.gl/UzAdBCy8YDVBZrLEA

 

 

VIANOČNÉ VYSTÚPENIE DETÍ

Fotogaléria:

photos.app.goo.gl/AXNzLqieLAjUvpSUA

 

 

Požehnanie detí

fotogaléria: photos.app.goo.gl/dACH5MnSm3rWTgCJ8

 

Mikuláš vo farnosti 

fotogaléria: photos.app.goo.gl/xoRGgiNeWLMMpWog8

 

Milión detí sa modlí ruženec

VIAC FOTO : photos.app.goo.gl/8hVKBSqpyBTkYDH66

 

Púť Litmanová 

2019

Fotogaléria: photos.app.goo.gl/mVb6VWRZcbuHTPwv7

 

 

ŠARKANIÁDA

Foto: photos.app.goo.gl/Lg3N2zjBx6ikh3v56

 

 

Bodka za prázdninami

Domica - Zádiel

Fotogaléria: photos.app.goo.gl/dyiDEG65RP6EJ9Ws8

 

 

Posviacka obnoveného chrámu

 vo Vybuchanci

fotogaléria: photos.app.goo.gl/Z5JcY2i9TEEy1iHZ9

 

Púť k Bl.Dominikovi Metodovi Trčkovi 

Fotogaléria: 

photos.app.goo.gl/1qebL3whMvbXyzbs8

 

 

765. výročie prvej zmienky obce Nacina Ves, spoločná sv. liturgia

fotogaléria:

photos.app.goo.gl/KBww6WqNPDtSbiov9

 

7.farská púť 

Ukrajina 2019

fotogaléria: photos.app.goo.gl/i4MuwrbHJGBFCM4E8

 

       Odpustová slávnosť

       Nacina Ves 7.7.2019

Fotogaléria: photos.app.goo.gl/Kas1HgiazzzR89jS7

 

765.výročie obce Lesné, spoločná sv. liturgia

 

F A R S K Ý      D E Ň

 

    

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ LESNÉ

                  Fotogaléria: photos.app.goo.gl/pvew82HZ9oi4uwDSA                       

                Slávnosť 1.svätej spovede 

                                       a Eucharistie                                                                            fotogaléria : photos.app.goo.gl/2FeZSmFPyBJMjJA46

 
PASCHA 2019
 
Veľký piatok
krížové cesty vo farnosti
 
 
 
Svätý a veľký pôst
 
 
 
Manželský večer 
 
 

KARNEVAL 2019

 
 
Rozlúčka s kurátorským zborom
 
 
Nový kurátorský zbor v našej farnosti
 
 
Sánkovačka, bobovačka...
Pusté Čemerné
 
viac foto:
 

Jasličková pobožnosť 2018

Viac foto: photos.app.goo.gl/eA7oHcXd728Hyroa6

 
Novoročný punč
 
 
 
Na návšteve u starých a chorých 
 
 
 
MIKULÁŠ 2018
 

Požehnanie detí

photos.app.goo.gl/VDRnrutHdAZ2TND48

 

 

Milión detí sa modlilo ruženec , 

aj naše deti sa pridali 

photos.app.goo.gl/bAwhBqQsw1u3mxo48

 

 

Stretnutie mládeže sobraneckého 

a michalovského dekanátu v Klokočove

 

photos.app.goo.gl/V1DKX5F2N2Aeuqd88

 

 

Túra Tatry 2018

 

Foto:

photos.app.goo.gl/SJTj7MSQAUofd5n67

 

Radostné uvedenie do cirkvi

 

Viac foto:

photos.app.goo.gl/5emWpnJcAHGi9CDt5

 

6.farská púť

Czestochowa-Zakopane-Zabawa

 

fotogaléria:

photos.app.goo.gl/ag3aAKUzteEDV6Ck6

 

 

Púť k relikviám 

bl. Dominika Metoda Trčku 

v Lesnom a Vybuchanci

 

Fotogaléria:

photos.app.goo.gl/u5fE2StNJaViVmyr9

 

 

Požehnanie áut Lesné

Viac foto:

photos.app.goo.gl/LmY2c8XKvrBj9mmU7

 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

PRI PRÍLEŽITOSTI 

25.VÝROČIA POSVIACKY CHRÁMU

SV. CYRILA A METODA 

FOTOGALÉRIA:

photos.app.goo.gl/4fZwTzmpJs5QPHwx6

 

FARSKÝ DEŇ 

DEŇ RODINY

2018

Fotogaléria:

photos.app.goo.gl/TvjqtQUKLPVhSKhX6

 

 

FARSKÝ DEŇ 

2018

video TU:

photos.app.goo.gl/Gps52Nnh38aJVia39

 

 

Odpustová slávnosť 

Vybuchanec

fotogaléria:

photos.app.goo.gl/9s4Dun3cKCQr5vV46

 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

 Lesné

Fotogaléria: 

photos.app.goo.gl/S1paXeOTIIiQ7DSV2

 

 

Slávnosť 1.svätého prijímania

Fotogaléria: 

photos.app.goo.gl/gowC3xCu7c0utmri2

 

Protopresbyterská porada

Michalovský a Sobranecký 

protopresbyterát

photos.app.goo.gl/3nmBCIDJt0JQoAfO2

 

 

Pomazanie chorých 2018

photos.app.goo.gl/08FBsglLuOsSmqEj2

 

 

Sviatky v našej farnosti

Pascha 2018

photos.app.goo.gl/VFn1s325dFyRPJx12

 

Krížová cesta s deťmi

 

TU: photos.app.goo.gl/SiyHN6acPi9Ty7Fl2

 

 

Manželský večer

 

photos.app.goo.gl/pWXeMcTjlXdL2EX22

 

 

Začiatok veľkého pôstu 

Kolyva 

photos.app.goo.gl/vRFDRKuPSUuOxSIW2

 

 

ARCHÍV RELÁCIE LUPA

31.1.2018

Téma: Gréckokatolícka farnosť 

sv. Cyrila a Metoda Nacina Ves

www.lumen.sk/relacie/moderovane-relacie/lupa.html

 

 

KARNEVAL 2018

 

Fotogaléria: photos.app.goo.gl/7etW9hrK2aOBxiYq2

FILM : photos.app.goo.gl/HeViHAUeWvSG5xbS2

 
Vianočná akadémia 

a sviatky Narodenia Pána

photos.app.goo.gl/w1Qwys9nDgBT26Kt1

 

MIKULÁŠ 2017

photos.app.goo.gl/gUivsnHsGZwcafij2

 

Požehnanie detí

photos.app.goo.gl/ZXrb20VFtWlWDNMv2

 

 

ŠARKANIÁDA

photos.app.goo.gl/JUxK5jtLRjtqICrm2

 

 

"Milión detí sa modlí ruženec 

za jednotu a pokoj vo svete"

aj Nacinej Vsi

photos.app.goo.gl/6DZ6imrN9sC84ZJg2

 

 

FARSKÁ PÚŤ

Fatima - Lurdy - La Salette - Turín

18.9.-26.9.2017

photos.app.goo.gl/ePcfn2mxnDs1ib0w1

 

 

Túra na Zelené pleso

photos.app.goo.gl/Kp3mov2W0lGhFX3L2

 

 

JUBILANTI 

z našej farnosti

 

photos.app.goo.gl/erpFIzyIYAwagFTq2

 

 

Bodka za prázdninami

photos.app.goo.gl/aBOFCdQvsc0XgPYn1

 

 

Púť k Bl. Dominikovi Metodovi

Trčkovi 

goo.gl/photos/bNDX9jrpgorDyZZy9

 

 

Putovná ikona sv. Cyrila a Metoda 

v našom farskom chráme 

sv. Cyrila  a Metoda v Nacinej Vsi

goo.gl/photos/EF9nqnCeCHdtnHmf6

 

 

DUCHOVNÁ OBNOVA a

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

9.júl 2017 

goo.gl/photos/RDmg1mmMPoT2hkxy8

 

 

FARSKÝ DEŇ 2017

Viac foto:

goo.gl/photos/PrYg4wBSCq8GEsza8

 

 

Odpustová slávnosť Lesné

Fortogaléria:

goo.gl/photos/d9dKFbyabR2uCRxC6

 

 

1. sväté prijímanie 

21.máj 2017

goo.gl/photos/VqQeok9FMuu7AfKg6

 

 

PASCHA 2017

Viac foto: 

goo.gl/photos/Y7wxvPD6bjpBfSh89

 

 

Pomazanie chorých 

Viac foto:

goo.gl/photos/B4eAVy9Cwaagbsoe9

 

 

Krížová cesta s mládežou z farnosti

Viac foto:

goo.gl/photos/U3WeoNaP94dHheRT9

 

Krížová cesta 

s prvoprijímajúcimi deťmi

Viac foto:

goo.gl/photos/MjjzDnm8YMJZ5x676

 

 

Začiatok veľkého pôstu

a koliva 

goo.gl/photos/vecLTMK2tq7M9WH46

 

 

KARNEVAL 2017

Viac foto:

goo.gl/photos/4L5CZ6hXDw3sCte26

 

 

25. Svetový deň chorých 

2017

Fotogaléria

goo.gl/photos/1N75NkEbdwFvT1hu6

 

 

Národný týždeň manželstva 2017

Manželský večer

Fotogaléria

goo.gl/photos/rmxNDbyU3uCN254G7

 

 

Sánkovačka Lesné Hôrka

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/a5dakY7J5P1

 

Sánkovačka Pusté Čemerné Hrun

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/cVUWyfDQiaE

 

 

Vianočná DOBRÁ NOVINA

 

plus.google.com/114311857309567981655/posts/fmsfnF5Gyz7

 

CHRISTOS RAŽDJETSJA!

Prehliadka vianočných vinšov, kolied, 

duchovných piesní a hier

Nacina Ves  26.12.2016

 

plus.google.com/114311857309567981655/posts/Ri6kxDcXrwt

 

Mikuláš 2016

Viac foto: 

plus.google.com/114311857309567981655/posts/ApUCdzSarHn

 

Požehnanie detí

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/gEmR51tudEe

 

Šarkaniáda 2016

Fotogaléria:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/AkuPvu3J4YH

 

Púť k bráne milosrdenstva 

SLOVINKY

Fotogaléria:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/dbt9LrtRJeV

 

 

Púť Máriapocs 2016

Fotogaléria:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/913p8yfQv5A

 

Naša nová 

miništrantská rodina

plus.google.com/114311857309567981655/posts/QMLAg8J1sJw

 

Túra 2016

Zakopané- Morské oko

-Rysy-

Popradské pleso - Štrbské pleso

Fotogaléria:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/EfUviPtebE5

 

Zamykanie prázdnin

BREKOV

 

Viac foto : 

plus.google.com/114311857309567981655/posts/9qxiud2np4a

 

Požehnanie áut

sviatok sv. proroka Eliáša

plus.google.com/114311857309567981655/posts/KTFYUGNCqr7

 

 

Odpustová slávnosť

Nacina Ves 3.júl 2016

Fotogaléria:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/iVUnb6s5E3q

 

 

VIDEOSPOMIENKA NA FARSKÝ DEŇ

drive.google.com/file/d/0B68aDbFElYNvNGpZYVFzcmRiUUk/view?pref=2&pli=1

 

 

Farská púť PRAHA

Fotogaléria :

plus.google.com/114311857309567981655/posts/gu2KciARpog

 

 

Odpustová slávnosť

Vybuchanec

FOTOGALÉRIA:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/JbR36tofQc6

 

 

FARSKÝ  DEŇ  2016

alebo DEŇ RODINY

Fotogaléria:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/a7ASLQQKRTR

Bohu vďaka za milostivý čas,

za krásne počasie a za všetkých,

ktorí tento deň venovali

našej farskej rodine.

 

 

 

MDD

Fotogaléria:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/FYe319AAAYW

Nechajte maličkých prichádzať ku mne...

 

 

Prvé sväté prijímanie 

plus.google.com/114311857309567981655/posts/ddW5ViGZFgd

 

Odpust Lesné 

8.máj 2016

plus.google.com/114311857309567981655/posts/dLTR1Z62jq1

 

Pomazanie chorých 2016

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/eSRB52uKuGY

 

Národný týždeň manželstva 2016

8.2.2016 - 14.2.2016

plus.google.com/114311857309567981655/posts/CR1PnKWq4Dw

 

Kolyva 2016

viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/8u9EmpNXk33

 
 

Ždiar Strednica 2016

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/aruvptsBu6A

 

 

KARNEVAL  2016

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/PeqaQicCVbb

 

 

VIANOCE 2015

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/SThsXo5vLda

 

Svätý Mikuláš 

2015

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/1H5tkNcnigK

 

 

Šarkaniáda 2015

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/GiLQthjVjVD

 

 

 

Spievaný ruženec

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/BRbRXNRR7JT

 

 

Posviacka obnoveného chrámu Lesné

príspevok v gréckokatolíckom magazíne 

25.vydanie

www.youtube.com/watch?v=dqwIzIn97Q4

 

 

Neskorá opekačka 

Vybuchanec - Chata Anička

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/2iCa5FWjnZB

 

 

Máriapocs 2015

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/ieVS1MRxxVx

 

 

Túra na Téryho chatu

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/8zWKGyxBmQn

 

 

Záver prázdnin na Vinnianskom hrade

a jazere

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/4fATNzVFxY7  

 

 

Púť k relikviám bl. M.D.Trčku 

Lesné  2015

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/giZvRSKo5EN

 

 

Farská púť Litmanová

25.výročie zjavení

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/Qs7QZVzc4Yd

 

 

Posviacka obnoveného chrámu

Nanebovstúpenia Pána v Lesnom

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/G2Nr7Fs6YAq

 

 

Posviacka kaplnky 

sv. Jána Pavla II Veľkého

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/Cu429roxduc

 

 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ  

5.júl 2015

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/Ktzy5FMiQQQ

 

 

 

Farský deň 2015

 

Foto: 

plus.google.com/114311857309567981655/posts/G5S6TnWYVis

 

 

 

Prvé sväté prijímanie

2015

 

Viac foto:

goo.gl/photos/UuJryCgxn4SeKfNC9

 
 

 

Odpustová slávnosť

Lesné

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/RTmHtK4tcRV

 

 

Púť Assisi-Rím-Cascia 2015

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/PNu2KmksvED

 

 

 
 
 6 máj 2015   
Pri dnešnej generálnej audiencii bolo na zaplnenom Námestí sv. Petra prítomných aj sedem skupín zo Slovenska. Tri stovky pútnikov z rôznych slovenských farností Svätý Otec František pozdravil slovami:

Od Kvetnej nedele 

po Paschu

2015

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/hwuAztirzpe

 

 

Krížová cesta 

prvoprijimajúcich detí

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/UEjwkMZB3GW

 

 

Pomazanie chorých

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/UPNhZHsTZXS

 

 

Posvätenie kolivy

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/bohbCUUJqBr

 

 

KARNEVAL 2015

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/QFixKzERHQz

 

 

 

Ping pong 2015

 

viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/hKyLX8gYRRX

 

 

Lyžovačka Ždiar 2015

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/gFg2xgmy5ZQ

 

 

Vianočné vystúpenie 2014

 

VIAC FOTO: 

plus.google.com/114311857309567981655/posts/8nKQkUb1BWQ

 

 

Sviatok sv. Mikuláša

5.-6. december 2014

 

Viac foto: 

plus.google.com/114311857309567981655/posts/gDreosYsSzE

 

 

Š A R K A N I Á D A

12.10.2014

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/MMBF9GkFq1t

 

 

Futbalové popoludnie

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/UFAWUzhttth

 

 

Máriapócs  2014

 

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/66CBRvyeaz9

 

 

Turistická bodka za prázdninami

Morské oko 31.8.2014

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/jUnN93qaAUb

 

 

NOC  NA  FARE  "3"

 

Viac foto :

plus.google.com/114311857309567981655/posts/8HNbPQiYTzY

 

 

Odpustová slávnosť

Nacina Ves

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/9yExShRQGpR

 

 

Odpustová slávnosť

Vybuchanec 29.6.2014

 

Viac foto:

plus.google.com/photos/114311857309567981655/albums/6030809195965604497

 

 

2. FARSKÁ PÚŤ - POĽSKO

16.jún - 18.jún 2014

 

   Viac foto :

plus.google.com/114311857309567981655/posts/WGsb6d9Ytkm

 

 

F A R S K Ý     D E Ň

22.6.2014

 

Viac foto:


plus.google.com/114311857309567981655/posts/TZjCJT4sGei

 

 

Odpustová slávnosť Nanebovstúpenia Pána

v Lesnom

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/gvpktLo3ttw

 

 

Púť 

Košickej gréckokatolíckej eparchie 

do Šaštína + Staré hory

 

Viac foto:


plus.google.com/114311857309567981655/posts/93GBoD7ffSS

 

 

1. sväté prijímanie vo Vybuchanci


plus.google.com/114311857309567981655/posts/fHwqaAwAXUk

 

 

Od Kvetnej nedele po Paschu

Sviatky v našej farnosti

 

Prezentácia tu:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/XFarN5brG36

 


Pomazanie chorých

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/F8dcgZz4RQr

 

 

Pásmo k Sedembolestnej Panne Márii

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/aV26BdPRJ1x

 

Svätenie kolivy

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/AphbHLzdcS9

 

 

 

Karneval 2014

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/TdECk5Mkeff

 

 

Ukončenie Národného týždňa manželstva

v našej farnosti

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/3uoMKe3ASE8

 

 

ŽDIAR 2014

 

Viac foto :

plus.google.com/114311857309567981655/posts/AtBsJjWb6Mj

 

 

 

Sáčkovačka, sánkovačka, bobovačka

 

viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/bABXjrvA2h2

 

 

PING PONG

 

Viac foto:

plus.google.com/u/0/114311857309567981655/photos

 

 

Vianočná prehliadka zborov 29.12.2013,

alebo VII. ročník prehliadky vinšov, kolied a hier

"Christos Raždajetsja".

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/bDVUCDP2VQz

 

 

VIANOCE 2013

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/X4WKBWbJhEh

 

Prišiel k nám Mikuláš

 
Viac foto:
 
 

BOWLING

Viac foto:

plus.google.com/u/0/photos/114311857309567981655/albums/5953524831747682705

 

Š a r k a n i á d a

 

Viac foto :

plus.google.com/114311857309567981655/posts/1j3qzVrbBmH

 

 

Púť do Máriapócs 2013

 

Viac foto :

plus.google.com/114311857309567981655/posts/K6jUNT6a9Gg

 

 

Prehliadka zborov v Lekárovciach

 

Viac foto :

plus.google.com/114311857309567981655/posts/MSFiHUkgi5Y

 

 

Národný pochod za život

         22.9.2013

 

80 000 ľudí pochodovalo v uliciach mesta

a my sme boli medzi nimi.     Viac foto :

plus.google.com/114311857309567981655/posts/DWLdp19J1gq

 

 

2.ročník " NOC NA FARE "

 

Pozri video :


plus.google.com/u/0/photos/114311857309567981655/albums/5918747879627683313

 

 

Koliesková bodka za prázdninami

 

Viac foto:

plus.google.com/u/0/photos/114311857309567981655/albums/5918931703143337601

 

 

Púť k relikviám bl. M. D. Trčku

a jej zastávky vo Vybuchanci a Lesnom

 

Fotografie tu:

plus.google.com/u/0/photos/114311857309567981655/albums/5915939277897087921

 

 

Letný úlet do Nyiregyházy

 

Viac fotografií nájdete tu:

https://plus.google.com/u/0/photos/114311857309567981655/albums/5913185401555657281

 

 

Púť Litmanová 2013

 

Viac fotografií nájdete tu :

https://plus.google.com/u/0/photos/114311857309567981655/albums/5908978086758722145

 

 

Odpustová slávnosť 14.7.2013

 

Viac fotografií nájdete tu:

plus.google.com/u/0/photos/114311857309567981655/albums/5905404330799216433

 

 

Duchovná obnova pred odpustom

 

plus.google.com/u/0/photos/114311857309567981655/albums/5906508147438978161

 

 

 

Farský deň

 

Viac fotografií nájdete po kliknutí na nižšie uvedený link :

plus.google.com/u/0/114311857309567981655/posts/akVawgvdEf6

 

Uvedenie do farnosti

Noc na fare

Máriapocs 2012

Ľutina 2012

Litmanová 2012

Futbal

Šarkaniáda

Návšteva chorých

Mikuláš

Jasličková pobožnosť 2012

Ždiar - farská sánkovačka

Novoročný ping-pongový turnaj 2013

Farský karneval 2013

Pôstne agape

Pomazanie chorých

Pôstne obdobie 2013 - naše krížové cesty

Krížová cesta mládeže na Kvetnú nedeľu

Spoločná krížová cesta na Veľký piatok

Svätenie pokrmov aj našim najmenším

Protopresbyterská porada

Vystúpenie skupiny Agatangel

Odpustová slávnosť Lesné 2013

Metropolitná púť Krakow 2013

Farská púť Medžugorje

Prvé sväté prijímanie

Duchovná obnova pred odpustom

Táto fotogaléria je prázdna.