Nová WEB-Stránka! (klik)

 
 
 
 
 
 
 

Národné stretnutie mládeže

 

 

 

 

Živé prenosy

 

 

 

Mládež

 

 

 

 

Navšteva papeža

 

 

 

 

Časoslov

 

 
 
 

 

 

Klokočovská Bohorodička bola 

25.marca 2021

oficiálne vyhlásená za Patrónku Zemplína

Presvätá Bohorodička spas nás !

 

 

PASTIERSKY LIST
Konferencie biskupov Slovenska
Nový rok 2021 – rok sčítania obyvateľstva

Svätý Otec vyhlásil Rok sv. Jozefa pri 150. výročí jeho titulu patróna Cirkvi 

 
Modlitby k sv.Jozefovi
 
Svätý Jozef, najčistejší ženích preblahoslavenej Panny Márie a môj láskavý ochranca, spomeň si, že ešte nikdy nebolo počuť, že by niekto volal o tvoju ochranu, alebo ťa prosil o príhovor bez toho, aby si ho vypočul. Aj ja prichádzam k tebe s touto dôverou a odovzdávam sa ti. Pestún nášho Spasiteľa, neodmietni moju prosbu, ale láskavo ju prijmi a vyslyš. Amen
 
Bože, Stvoriteľ vesmíru, ty si nám dal prácu ako životný údel, prosíme ťa, pomáhaj nám nasledovať príklad svätého Jozefa, a pod jeho ochranou svedomite vykonávať všetky svoje povinnosti, aby sme dosiahli prisľúbenú odmenu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.
 

 

 

Fotogaléria: Úvodná stránka

Táto fotogaléria je prázdna.

Ak chcete prispieť košickej Charite, môžete tak urobiť:
• vkladom na účet v Prima banka a. s.
IBAN SK77 3100 0000 0043 5022 8409 Variabilný Symbol 1120
• poštovou poukážkou
• osobne u duchovných otcov jednotlivých farností

Podporíte tým:
• Agentúru domácej ošetrovateľskej starostlivosti Michalovce
• Centrum pre dobré mamičky Košice
• Dom sv. Lazára Košice
• Projekt farských charít
• Potravinovú a materiálnu pomoc pre ľudí v núdzi

Pápež František plánuje v septembri navštíviť Slovensko - camit.sk

 

Pápež František

Vladyka Milan

Vladyka Cyril

Archimandrita 

Jaroslav

Viac informácií nájdete :

www.redemptoristi.nfo.sk/?page_id=1056

SVEDECTVO :

Svedectvo.pdf (95034)

TOPlist