História v skratke

Obec Nacina Ves je miestom, ktoré bolo osídlené už v dávnych dobách. Kamenné artefakty svedčia o osídlení chotára v neolite, mohylové násypy medzi obcami Nacina Ves a Nižný Hrušov hovoria o prítomnosti roľnícko-pastierskeho ľudu v eneolite. Najvýznamnejší archeologický objav z Nacinej Vsi predstavujú dva bronzové predmety z doby bronzovej.

Farnosť je z hľadiska dátumu jej ustanovenia (2001) mladou farnosťou. Jej korene siahajú až do polovice 18. storočia, kedy podľa historických zápisov veriaci východného obradu navštevovali drevený chrám v susednej obci Voľa. Pozoruhodnou je aj tá skutočnosť, že gréckokatolícke spoločenstvo tejto obce (o ktorom súčasní pamätníci hovoria, že jeho počet bol vždy aspoň taký ako počet rímskokatolíkov) sa potešilo svojmu vlastnému chrámu až v nedávnej minulosti (1993). Otcom myšlienky miestnych gréckokatolíkov postaviť si svoj vlastný chrám bol o. Bartolomej Leško, správca farnosti z Vole, ktorý začal sláviť bohoslužby v miestnom Dome smútku. Výstavba novej cerkvi trvala vďaka jeho nadšeniu a nadšeniu veriacich krátky čas (1991 – 1993). 8.júna 1991 bol posvätený základný kameň chrámu a dňa 25. júla 1993 posvätil Chrám svätých Cyrila a Metoda Mons. Ján Hirka, vtedajší prešovský biskup. Hlavným  projektantom  chrámu bol Ing. arch. Martin Gajdoš. Chrám je jednoloďový so šesťuholníkovým  pôdorysom.  Je charakteristický 23 m vysokou vežou zvonice a presklenou kupolou chrámu dosahujúcou výšku 15,5 m, ktorá „zalieva“ svetlom celý sakrálny priestor.

Dnes sa v obci rozvíjajú katolícke spoločenstvá oboch katolíckych obradov, ktoré sa pýšia titulom farnosti. Obec má 1746 obyvateľov, z čoho je 495 gréckokatolíkov (28,35 %).