V prípade záujmu hlásiť sa na farskom úrade, 

aby sme vedeli zabezpečiť odvoz autobusom.

 

 

Túra Tatry 2018

Foto:

photos.app.goo.gl/SJTj7MSQAUofd5n67

 

Radostné uvedenie do cirkvi

Viac foto:

photos.app.goo.gl/5emWpnJcAHGi9CDt5

 

 

 Príhovor pápeža Františka                                                                                                                                             slovenským gréckokatolíkom                                                                                                                                               6. októbra v Aule Pavla VI.

 

Drahí bratia a sestry! Srdečne vás vítam a ďakujem vám za vašu vrúcnu priazeň!

Keď svätý Ján Pavol II. hovoril v roku 1995 v Prešove, vzal si na prirovnanie krásny obraz okolitej prírody, aby opísal identitu a poslanie gréckokatolíckych komunít: «... v priezračných vodách sa zrkadlí majestátna výška končiarov. Tento kraj jedinečný v rozmanitosti stvorenia hovorí nám o kráse a dobrote Stvoriteľa. Od južných svahov Tatier až po zemplínsku rovinu už stáročia žijú popri bratoch a sestrách latinského obradu spoločenstvá východného obradu. Aj ony sú ako malé jazierka-plesá povolané predstavovať priezračnú a žiarivú Božiu dobrotu. To sám Pán obdarúva svoju Cirkev bohatstvom foriem a jednotlivých tradícií» (Príhovor katolíkom byzantského obradu pri modlitbe Akatist, 2. júl 1995, 6). Toľko sv. Ján Pavol II.

Gréckokatolícku cirkev na Slovensku môžeme považovať za vyjadrenie krásy v rozmanitosti foriem cirkevného života, tej rozmanitosti, ktorá „nielenže nie je na škodu jej jednote, ale skôr ju robí viditeľnejšou.“ (II. vatikánsky koncil, Dekrét o východných katolíckych cirkvách Orientalium Ecclesiarum, 2).

Dnes tu s pápežom oslavujete 200 rokov založenia Prešovskej eparchie, ktorá sa zrodila vyčlenením z vašej materskej Mukačevskej eparchie, teraz na území Ukrajiny. Vaša eparchia sa ďalej rozvíjala a stala sa matkou novej cirkevnej rodiny, vytvoriac ďalšie tri eparchie, z ktorých jedna je v Kanade, a pred desiatimi rokmi sa stala sídlom Metropolie sui iuris.

Pri tejto dnešnej príležitosti vás môžem všetkých pozdraviť, počnúc vašim metropolitom Mons. Jánom Babjakom – ktorý chodí do lesov zbierať huby a prináša mi ich −, ktorého sprevádzajú spolubratia biskupi Mons. Chautur z Košíc, Mons. Rusnák z Bratislavy a Mons. Pacák, nový biskup v Kanade. Drahí bratia, pokračujte vo vašom poslaní vodcov a otcov božieho ľudu, ktorý vám bol zverený. Nasledujte žiarivý príklad blahoslavených mučeníkov biskupov Petra Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopka. Rozširujte dobro, pokoj, veľkodušnosť a miernosť, s hlbokou poníženosťou a jednoduchosťou, ostávajúc neustále pastiermi podľa Srdca Boha, ktorý je Otcom a nasledujte konanie Krista, ktorý neprišiel aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil.

Takto som si istý, že kňazi, vaši prví spolupracovníci, vás budú nasledovať so stále väčšou radosťou a nadšením, s obetavosťou pre službu Cirkvi, ktorá sa od nich vyžaduje. Drahí kňazi, všetkých čo najsrdečnejšie pozdravujem, vás, žijúcich v celibáte i ženatých s vašimi rodinami, ako aj rehoľníkov. Ďakujem vám za vašu prácu medzi svätým veriacim božím ľudom. Kňazské rodiny dnes prežívajú špeciálne poslanie, keď sa pochybuje, ak nie priam útočí, proti samotnému ideálu rodiny: vy ponúkajte svedectvo zdravého a príkladného života. Aj vy môžete načerpať z príkladov existujúcich v dejinách vašej cirkvi počas desaťročí prenasledovania v druhej polovici minulého storočia, pri deportáciách a všemožných obmedzeniach. Viem, že Mons. Babjak zozbieral a publikoval veľa ich príbehov. Dnes je na vašej generácii, aby ste ukázali tú istú vernosť, azda nie voči priamemu a násilnému prenasledovaniu, ale pri ťažkostiach a nebezpečenstvách iného druhu. Dnes kňazov, podobne ako aj seminaristov – ktorých rovnako pozdravujem – pokúšajú dve protikladné tendencie: sekularizmus, ktorý ich privádza k svetáckosti, alebo uzavretie sa k zašlým, dokonca nie evanjeliovým spôsobom chápania svojho cirkevného poslania, k spôsobom, ktoré vedú k sterilnému klerikalizmu. Príkladný rehoľný život, či už u mužov alebo u žien, ako aj príslušnosť k niektorým novým cirkevným hnutiam, tvoria súčasť zdravých a silných cirkevných väzieb. V tomto kontexte vám dnes znovu predkladám príklad blahoslaveného Metoda Dominika Trčku, mučeníka viery. Vy všetci, drahí pútnici zo Slovenska! Vo vašej radostnej prítomnosti tu, spolu s vašimi pastiermi, vidím nadšenú a zbožnú tvár Cirkvi pevnej vo viere, ktorá si uvedomuje svoju dôstojnosť a je hrdá na svoju cirkevnú identitu. Takto ste hodnými deťmi tej evanjelizácie, ktorú v plnej vernosti Apoštolskému stolcu vykonali patróni Európy, svätí Cyril a Metod. Európsky kontinent, tak na východe ako i na západe, potrebuje znovu objaviť svoje korene a svoje povolanie; a z kresťanských koreňov nemôžu nevyrásť pevné stromy, ktoré prinášajú ovocie plného rešpektovania dôstojnosti človeka, v každej situácii a v každom období života.

Povzbudzujem vás, aby ste si chránili vašu byzantskú tradíciu, ktorú som sa aj ja od mladosti učil poznávať a milovať: odhaľte ju a žite ju naplno – ako učí Druhý vatikánsky koncil −, venujúc veľkú pozornosť spôsobom evanjelizácie a katechézy, pri ktorých – ešte prv než pastieri – sú protagonistami rodičia a starí rodičia, od ktorých sme sa mnohí naučili prvé modlitby a kresťanský spôsob života. Vďaka otcom, mamám, starým rodičom aj všetkým vychovávateľom, ktorí ste tu prítomní, za vaše neodmysliteľné svedectvo!

Drahí bratia a sestry, prosím vás o zvláštnu spomienku na mňa, keď onedlho budete sláviť Božskú liturgiu v Bazilike Santa Maria Maggiore, v chráme tak vzácnom pre pamiatku svätých Cyrila a Metoda a teda i pre vaše dejiny. Svätá Matka Božia, na ktorú hľadíme s nádejou a detinskou láskou, nech chráni svojim príhovorom Cirkev v tomto čase skúšky a nech bdie nad prácou Biskupskej synody o mladých, ktorú sme nedávno začali. Ďakujem vám a žehnám všetkých vás, vašich drahých a celú gréckokatolícku komunitu na Slovensku.

(Preklad: Mons. František Novajovský)

 

 

PRIDAJME SA K PÔSTU

 

A MODLITBÁM

 

ZA KŇAZOV

Pozývame Vás k pôstu 

a modlitbám za kňazov. 

40-dňová reťaz sa začne 

na sviatok Sedembolestnej 

Panny Márie 15.septembra 

a potrvá do 24. októbra 2018.

 

 


 

Keď sa umývaš, modli sa, keď si na ceste,  

modli sa, keď si na lôžku, modli sa. 

Nech si kdekoľvek, modli sa. 

Ty si chrám boží, preto nehľadaj miesto, 

hľadaj len duševné naladenie. 

Nech ideš kamkoľvek, vzývaj Boha, 

On ťa vypočuje.

                                                                                                                               sv. Efrém Sýrsky

 


Novinky

ZOZNAM KNÍH NA VRÁTENIE DO FARSKEJ KNIŽNICE

22.02.2015 09:16
Košická Eparchia 2013 Nebol to len sen Utíkej malý, utíkej Chatrč Návrat do chatrče   Prosíme...

Vitajte na internetovej stránke našej Gréckokatolíckej farnosti svätých Cyrila a Metoda Nacina Ves. Sme radi, že sa aj týmto spôsobom môžeme s Vami podeliť o informácie zo života v našej farnosti. Veríme, že aj tento spôsob komunikácie nám bude nápomocný pri budovaní spoločenstva našej farnosti v pokoji, porozumení a vzájomnej  láske.

o.Radoslav Záhorský,  farár

Celoeparchiálne odpustové

         slávnosti v roku 2018

 

Eparchiálne slávnosti 2018.pdf (252834)

             Fatimské

               soboty

                 2018

Fatimské soboty.pdf (254726)

 

 

 

Viac informácií nájdete :

www.redemptoristi.nfo.sk/?page_id=1056

SVEDECTVO :

Svedectvo.pdf (95034)

TOPlist