Rekonštrukcie

 
Stavba nového kríža 
Nacina Ves
 
Rekonštrukcia gotického
štrbinového okna chrám Lesné
Oznámenie o začatí prác TU:
 
Rekonštrukcia veže, chrám Nacina Ves
 
Fotogaléria:
 
Rekonštrukcia fasády chrámu, Nacina Ves
Fotogaléria:
 
Rekonštrukcia fasády chrámu, 1.časť - Lesné
Fotogaléria:
 
Rekonštrukcia chodníkov a vstupu,2.časť- Lesné
 
Fotogaléria:
 
Chrám Lesné - okolie
Fotogaléria: