Vybuchanec

Maličká obec v okrese Michalovce, kedysi dokumentovaná ako osada,

je dnes súčasťou obce Nacina Ves. V roku 1828 mala obec 6 domov

a 56 obyvateľov. Výstavba miestneho chrámu je datovaná do začiatku 20.storočia 

(konkrétny rok nie je známy).  Chrám je zasvätený Božskému srdcu Spasiteľa.

Je v spoločnom užívaní gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi.

Liturgie sa tu slúžia: raz v týždni, sviatky a každú druhú nedeľu.