ODPUST Nacina Ves 2021

fotogaléria: photos.app.goo.gl/7MiBPJNefEvNAsCa8

 

ODPUST Lesné 2021

fotogaléria: photos.app.goo.gl/BQAs7bgakvoZ69x38

 

Odstránenie briez pri chráme

fotogaléria: photos.app.goo.gl/uGMs9jK8nNsEACsC7

 

PASCHA 2021

fotogaléria: photos.app.goo.gl/Kb5FicRY9MQqFLxG9

 

Vladyka Marián Andrej Pacák

vo Vybuchanci na pohrebných

obradoch

fotogaléria: photos.app.goo.gl/EGShRvKrZw4vrED36

 

Covid sánkovačka - sačkovačka

Hrun

fotogaléria: photos.app.goo.gl/JGbB9KyPEMDrpkNt9

 

MIKULÁŠ 2020  TU: photos.app.goo.gl/WH81X1dG64Co1hgZ9

PÚŤ  OTCOV  A  SYNOV

 

Púť k relikviám Bl. Dominika Metoda Trčku
v Lesnom a Vybuchanci
 
1. spoveď a sväté prijímanie v Lesnom
 

Odpustová slávnosť v Nacinej Vsi 5.7.2020

 
Odpustová slávnosť Vybuchanec 21.6.2020
 

Odpustová slávnosť v Lesnom 24.5.2020 

Fotogaléria :photos.app.goo.gl/ibaexrCKbqBKFTkw7

 
PASCHA 2020
 

 

Ikona klokočovskej Bohorodičky

v našej farnosti

Fotogalériaphotos.app.goo.gl/yd3aqfxHK8mmPFD76

 

Manželský večer

10.2.2020

fotogaléria: photos.app.goo.gl/E7YwyMKizpTjS2Wp6

 

FARSKÝ KARNEVAL 2020

foto: photos.app.goo.gl/77yaGQ6Zpzqj6pjL6

 

Koliva 2020

 

Novoročný punč "2020"

fotogaléria: photos.app.goo.gl/jEn1ySqjrDq3HB4E9

 

 

Prehliadka vianočných vinšov, 

kolied a hier

CHRISTOS RAŽDAJETSJA!

Viac foto: 

photos.app.goo.gl/UzAdBCy8YDVBZrLEA

 

 

VIANOČNÉ VYSTÚPENIE DETÍ

Fotogaléria:

photos.app.goo.gl/AXNzLqieLAjUvpSUA

 

 

Požehnanie detí

fotogaléria: photos.app.goo.gl/dACH5MnSm3rWTgCJ8

 

Mikuláš vo farnosti 

fotogaléria: photos.app.goo.gl/xoRGgiNeWLMMpWog8

 

Milión detí sa modlí ruženec

VIAC FOTO : photos.app.goo.gl/8hVKBSqpyBTkYDH66

 

Púť Litmanová 

2019

Fotogaléria: photos.app.goo.gl/mVb6VWRZcbuHTPwv7

 

 

ŠARKANIÁDA

Foto: photos.app.goo.gl/Lg3N2zjBx6ikh3v56

 

 

Bodka za prázdninami

Domica - Zádiel

Fotogaléria: photos.app.goo.gl/dyiDEG65RP6EJ9Ws8

 

 

Posviacka obnoveného chrámu

 vo Vybuchanci

fotogaléria: photos.app.goo.gl/Z5JcY2i9TEEy1iHZ9

 

Púť k Bl.Dominikovi Metodovi Trčkovi 

Fotogaléria: 

photos.app.goo.gl/1qebL3whMvbXyzbs8

 

 

765. výročie prvej zmienky obce Nacina Ves, spoločná sv. liturgia

fotogaléria:

photos.app.goo.gl/KBww6WqNPDtSbiov9

 

7.farská púť 

Ukrajina 2019

fotogaléria: photos.app.goo.gl/i4MuwrbHJGBFCM4E8

 

       Odpustová slávnosť

       Nacina Ves 7.7.2019

Fotogaléria: photos.app.goo.gl/Kas1HgiazzzR89jS7

 

765.výročie obce Lesné, spoločná sv. liturgia

 

F A R S K Ý      D E Ň

 

    

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ LESNÉ

                  Fotogaléria: photos.app.goo.gl/pvew82HZ9oi4uwDSA                       

                Slávnosť 1.svätej spovede 

                                       a Eucharistie                                                                            fotogaléria : photos.app.goo.gl/2FeZSmFPyBJMjJA46

 
PASCHA 2019
 
Veľký piatok
krížové cesty vo farnosti
 
 
 
Svätý a veľký pôst
 
 
 
Manželský večer 
 
 

KARNEVAL 2019

 
 
Rozlúčka s kurátorským zborom
 
 
Nový kurátorský zbor v našej farnosti
 
 
Sánkovačka, bobovačka...
Pusté Čemerné
 
viac foto:
 

Jasličková pobožnosť 2018

Viac foto: photos.app.goo.gl/eA7oHcXd728Hyroa6

 
Novoročný punč
 
 
 
Na návšteve u starých a chorých 
 
 
 
MIKULÁŠ 2018
 

Požehnanie detí

photos.app.goo.gl/VDRnrutHdAZ2TND48

 

 

Milión detí sa modlilo ruženec , 

aj naše deti sa pridali 

photos.app.goo.gl/bAwhBqQsw1u3mxo48

 

 

Stretnutie mládeže sobraneckého 

a michalovského dekanátu v Klokočove

 

photos.app.goo.gl/V1DKX5F2N2Aeuqd88

 

 

Túra Tatry 2018

 

Foto:

photos.app.goo.gl/SJTj7MSQAUofd5n67

 

Radostné uvedenie do cirkvi

 

Viac foto:

photos.app.goo.gl/5emWpnJcAHGi9CDt5

 

6.farská púť

Czestochowa-Zakopane-Zabawa

 

fotogaléria:

photos.app.goo.gl/ag3aAKUzteEDV6Ck6

 

 

Púť k relikviám 

bl. Dominika Metoda Trčku 

v Lesnom a Vybuchanci

 

Fotogaléria:

photos.app.goo.gl/u5fE2StNJaViVmyr9

 

 

Požehnanie áut Lesné

Viac foto:

photos.app.goo.gl/LmY2c8XKvrBj9mmU7

 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

PRI PRÍLEŽITOSTI 

25.VÝROČIA POSVIACKY CHRÁMU

SV. CYRILA A METODA 

FOTOGALÉRIA:

photos.app.goo.gl/4fZwTzmpJs5QPHwx6

 

FARSKÝ DEŇ 

DEŇ RODINY

2018

Fotogaléria:

photos.app.goo.gl/TvjqtQUKLPVhSKhX6

 

 

FARSKÝ DEŇ 

2018

video TU:

photos.app.goo.gl/Gps52Nnh38aJVia39

 

 

Odpustová slávnosť 

Vybuchanec

fotogaléria:

photos.app.goo.gl/9s4Dun3cKCQr5vV46

 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ

 Lesné

Fotogaléria: 

photos.app.goo.gl/S1paXeOTIIiQ7DSV2

 

 

Slávnosť 1.svätého prijímania

Fotogaléria: 

photos.app.goo.gl/gowC3xCu7c0utmri2

 

Protopresbyterská porada

Michalovský a Sobranecký 

protopresbyterát

photos.app.goo.gl/3nmBCIDJt0JQoAfO2

 

 

Pomazanie chorých 2018

photos.app.goo.gl/08FBsglLuOsSmqEj2

 

 

Sviatky v našej farnosti

Pascha 2018

photos.app.goo.gl/VFn1s325dFyRPJx12

 

Krížová cesta s deťmi

 

TU: photos.app.goo.gl/SiyHN6acPi9Ty7Fl2

 

 

Manželský večer

 

photos.app.goo.gl/pWXeMcTjlXdL2EX22

 

 

Začiatok veľkého pôstu 

Kolyva 

photos.app.goo.gl/vRFDRKuPSUuOxSIW2

 

 

ARCHÍV RELÁCIE LUPA

31.1.2018

Téma: Gréckokatolícka farnosť 

sv. Cyrila a Metoda Nacina Ves

www.lumen.sk/relacie/moderovane-relacie/lupa.html

 

 

KARNEVAL 2018

 

Fotogaléria: photos.app.goo.gl/7etW9hrK2aOBxiYq2

FILM : photos.app.goo.gl/HeViHAUeWvSG5xbS2

 
Vianočná akadémia 

a sviatky Narodenia Pána

photos.app.goo.gl/w1Qwys9nDgBT26Kt1

 

MIKULÁŠ 2017

photos.app.goo.gl/gUivsnHsGZwcafij2

 

Požehnanie detí

photos.app.goo.gl/ZXrb20VFtWlWDNMv2

 

 

ŠARKANIÁDA

photos.app.goo.gl/JUxK5jtLRjtqICrm2

 

 

"Milión detí sa modlí ruženec 

za jednotu a pokoj vo svete"

aj Nacinej Vsi

photos.app.goo.gl/6DZ6imrN9sC84ZJg2

 

 

FARSKÁ PÚŤ

Fatima - Lurdy - La Salette - Turín

18.9.-26.9.2017

photos.app.goo.gl/ePcfn2mxnDs1ib0w1

 

 

Túra na Zelené pleso

photos.app.goo.gl/Kp3mov2W0lGhFX3L2

 

 

JUBILANTI 

z našej farnosti

 

photos.app.goo.gl/erpFIzyIYAwagFTq2

 

 

Bodka za prázdninami

photos.app.goo.gl/aBOFCdQvsc0XgPYn1

 

 

Púť k Bl. Dominikovi Metodovi

Trčkovi 

goo.gl/photos/bNDX9jrpgorDyZZy9

 

 

Putovná ikona sv. Cyrila a Metoda 

v našom farskom chráme 

sv. Cyrila  a Metoda v Nacinej Vsi

goo.gl/photos/EF9nqnCeCHdtnHmf6

 

 

DUCHOVNÁ OBNOVA a

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ 

9.júl 2017 

goo.gl/photos/RDmg1mmMPoT2hkxy8

 

 

FARSKÝ DEŇ 2017

Viac foto:

goo.gl/photos/PrYg4wBSCq8GEsza8

 

 

Odpustová slávnosť Lesné

Fortogaléria:

goo.gl/photos/d9dKFbyabR2uCRxC6

 

 

1. sväté prijímanie 

21.máj 2017

goo.gl/photos/VqQeok9FMuu7AfKg6

 

 

PASCHA 2017

Viac foto: 

goo.gl/photos/Y7wxvPD6bjpBfSh89

 

 

Pomazanie chorých 

Viac foto:

goo.gl/photos/B4eAVy9Cwaagbsoe9

 

 

Krížová cesta s mládežou z farnosti

Viac foto:

goo.gl/photos/U3WeoNaP94dHheRT9

 

Krížová cesta 

s prvoprijímajúcimi deťmi

Viac foto:

goo.gl/photos/MjjzDnm8YMJZ5x676

 

 

Začiatok veľkého pôstu

a koliva 

goo.gl/photos/vecLTMK2tq7M9WH46

 

 

KARNEVAL 2017

Viac foto:

goo.gl/photos/4L5CZ6hXDw3sCte26

 

 

25. Svetový deň chorých 

2017

Fotogaléria

goo.gl/photos/1N75NkEbdwFvT1hu6

 

 

Národný týždeň manželstva 2017

Manželský večer

Fotogaléria

goo.gl/photos/rmxNDbyU3uCN254G7

 

 

Sánkovačka Lesné Hôrka

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/a5dakY7J5P1

 

Sánkovačka Pusté Čemerné Hrun

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/cVUWyfDQiaE

 

 

Vianočná DOBRÁ NOVINA

 

plus.google.com/114311857309567981655/posts/fmsfnF5Gyz7

 

CHRISTOS RAŽDJETSJA!

Prehliadka vianočných vinšov, kolied, 

duchovných piesní a hier

Nacina Ves  26.12.2016

 

plus.google.com/114311857309567981655/posts/Ri6kxDcXrwt

 

Mikuláš 2016

Viac foto: 

plus.google.com/114311857309567981655/posts/ApUCdzSarHn

 

Požehnanie detí

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/gEmR51tudEe

 

Šarkaniáda 2016

Fotogaléria:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/AkuPvu3J4YH

 

Púť k bráne milosrdenstva 

SLOVINKY

Fotogaléria:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/dbt9LrtRJeV

 

 

Púť Máriapocs 2016

Fotogaléria:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/913p8yfQv5A

 

Naša nová 

miništrantská rodina

plus.google.com/114311857309567981655/posts/QMLAg8J1sJw

 

Túra 2016

Zakopané- Morské oko

-Rysy-

Popradské pleso - Štrbské pleso

Fotogaléria:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/EfUviPtebE5

 

Zamykanie prázdnin

BREKOV

 

Viac foto : 

plus.google.com/114311857309567981655/posts/9qxiud2np4a

 

Požehnanie áut

sviatok sv. proroka Eliáša

plus.google.com/114311857309567981655/posts/KTFYUGNCqr7

 

 

Odpustová slávnosť

Nacina Ves 3.júl 2016

Fotogaléria:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/iVUnb6s5E3q

 

 

VIDEOSPOMIENKA NA FARSKÝ DEŇ

drive.google.com/file/d/0B68aDbFElYNvNGpZYVFzcmRiUUk/view?pref=2&pli=1

 

 

Farská púť PRAHA

Fotogaléria :

plus.google.com/114311857309567981655/posts/gu2KciARpog

 

 

Odpustová slávnosť

Vybuchanec

FOTOGALÉRIA:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/JbR36tofQc6

 

 

FARSKÝ  DEŇ  2016

alebo DEŇ RODINY

Fotogaléria:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/a7ASLQQKRTR

Bohu vďaka za milostivý čas,

za krásne počasie a za všetkých,

ktorí tento deň venovali

našej farskej rodine.

 

 

 

MDD

Fotogaléria:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/FYe319AAAYW

Nechajte maličkých prichádzať ku mne...

 

 

Prvé sväté prijímanie 

plus.google.com/114311857309567981655/posts/ddW5ViGZFgd

 

Odpust Lesné 

8.máj 2016

plus.google.com/114311857309567981655/posts/dLTR1Z62jq1

 

Pomazanie chorých 2016

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/eSRB52uKuGY

 

Národný týždeň manželstva 2016

8.2.2016 - 14.2.2016

plus.google.com/114311857309567981655/posts/CR1PnKWq4Dw

 

Kolyva 2016

viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/8u9EmpNXk33

 
 

Ždiar Strednica 2016

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/aruvptsBu6A

 

 

KARNEVAL  2016

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/PeqaQicCVbb

 

 

VIANOCE 2015

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/SThsXo5vLda

 

Svätý Mikuláš 

2015

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/1H5tkNcnigK

 

 

Šarkaniáda 2015

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/GiLQthjVjVD

 

 

 

Spievaný ruženec

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/BRbRXNRR7JT

 

 

Posviacka obnoveného chrámu Lesné

príspevok v gréckokatolíckom magazíne 

25.vydanie

www.youtube.com/watch?v=dqwIzIn97Q4

 

 

Neskorá opekačka 

Vybuchanec - Chata Anička

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/2iCa5FWjnZB

 

 

Máriapocs 2015

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/ieVS1MRxxVx

 

 

Túra na Téryho chatu

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/8zWKGyxBmQn

 

 

Záver prázdnin na Vinnianskom hrade

a jazere

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/4fATNzVFxY7  

 

 

Púť k relikviám bl. M.D.Trčku 

Lesné  2015

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/giZvRSKo5EN

 

 

Farská púť Litmanová

25.výročie zjavení

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/Qs7QZVzc4Yd

 

 

Posviacka obnoveného chrámu

Nanebovstúpenia Pána v Lesnom

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/G2Nr7Fs6YAq

 

 

Posviacka kaplnky 

sv. Jána Pavla II Veľkého

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/Cu429roxduc

 

 

ODPUSTOVÁ SLÁVNOSŤ  

5.júl 2015

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/Ktzy5FMiQQQ

 

 

 

Farský deň 2015

 

Foto: 

plus.google.com/114311857309567981655/posts/G5S6TnWYVis

 

 

 

Prvé sväté prijímanie

2015

 

Viac foto:

goo.gl/photos/UuJryCgxn4SeKfNC9

 
 

 

Odpustová slávnosť

Lesné

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/RTmHtK4tcRV

 

 

Púť Assisi-Rím-Cascia 2015

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/PNu2KmksvED

 

 

 
 
 6 máj 2015   
Pri dnešnej generálnej audiencii bolo na zaplnenom Námestí sv. Petra prítomných aj sedem skupín zo Slovenska. Tri stovky pútnikov z rôznych slovenských farností Svätý Otec František pozdravil slovami:

Od Kvetnej nedele 

po Paschu

2015

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/hwuAztirzpe

 

 

Krížová cesta 

prvoprijimajúcich detí

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/UEjwkMZB3GW

 

 

Pomazanie chorých

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/UPNhZHsTZXS

 

 

Posvätenie kolivy

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/bohbCUUJqBr

 

 

KARNEVAL 2015

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/QFixKzERHQz

 

 

 

Ping pong 2015

 

viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/hKyLX8gYRRX

 

 

Lyžovačka Ždiar 2015

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/gFg2xgmy5ZQ

 

 

Vianočné vystúpenie 2014

 

VIAC FOTO: 

plus.google.com/114311857309567981655/posts/8nKQkUb1BWQ

 

 

Sviatok sv. Mikuláša

5.-6. december 2014

 

Viac foto: 

plus.google.com/114311857309567981655/posts/gDreosYsSzE

 

 

Š A R K A N I Á D A

12.10.2014

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/MMBF9GkFq1t

 

 

Futbalové popoludnie

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/UFAWUzhttth

 

 

Máriapócs  2014

 

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/66CBRvyeaz9

 

 

Turistická bodka za prázdninami

Morské oko 31.8.2014

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/jUnN93qaAUb

 

 

NOC  NA  FARE  "3"

 

Viac foto :

plus.google.com/114311857309567981655/posts/8HNbPQiYTzY

 

 

Odpustová slávnosť

Nacina Ves

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/9yExShRQGpR

 

 

Odpustová slávnosť

Vybuchanec 29.6.2014

 

Viac foto:

plus.google.com/photos/114311857309567981655/albums/6030809195965604497

 

 

2. FARSKÁ PÚŤ - POĽSKO

16.jún - 18.jún 2014

 

   Viac foto :

plus.google.com/114311857309567981655/posts/WGsb6d9Ytkm

 

 

F A R S K Ý     D E Ň

22.6.2014

 

Viac foto:


plus.google.com/114311857309567981655/posts/TZjCJT4sGei

 

 

Odpustová slávnosť Nanebovstúpenia Pána

v Lesnom

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/gvpktLo3ttw

 

 

Púť 

Košickej gréckokatolíckej eparchie 

do Šaštína + Staré hory

 

Viac foto:


plus.google.com/114311857309567981655/posts/93GBoD7ffSS

 

 

1. sväté prijímanie vo Vybuchanci


plus.google.com/114311857309567981655/posts/fHwqaAwAXUk

 

 

Od Kvetnej nedele po Paschu

Sviatky v našej farnosti

 

Prezentácia tu:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/XFarN5brG36

 


Pomazanie chorých

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/F8dcgZz4RQr

 

 

Pásmo k Sedembolestnej Panne Márii

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/aV26BdPRJ1x

 

Svätenie kolivy

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/AphbHLzdcS9

 

 

 

Karneval 2014

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/TdECk5Mkeff

 

 

Ukončenie Národného týždňa manželstva

v našej farnosti

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/3uoMKe3ASE8

 

 

ŽDIAR 2014

 

Viac foto :

plus.google.com/114311857309567981655/posts/AtBsJjWb6Mj

 

 

 

Sáčkovačka, sánkovačka, bobovačka

 

viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/bABXjrvA2h2

 

 

PING PONG

 

Viac foto:

plus.google.com/u/0/114311857309567981655/photos

 

 

Vianočná prehliadka zborov 29.12.2013,

alebo VII. ročník prehliadky vinšov, kolied a hier

"Christos Raždajetsja".

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/bDVUCDP2VQz

 

 

VIANOCE 2013

 

Viac foto:

plus.google.com/114311857309567981655/posts/X4WKBWbJhEh

 

Prišiel k nám Mikuláš

 
Viac foto:
 
 

BOWLING

Viac foto:

plus.google.com/u/0/photos/114311857309567981655/albums/5953524831747682705

 

Š a r k a n i á d a

 

Viac foto :

plus.google.com/114311857309567981655/posts/1j3qzVrbBmH

 

 

Púť do Máriapócs 2013

 

Viac foto :

plus.google.com/114311857309567981655/posts/K6jUNT6a9Gg

 

 

Prehliadka zborov v Lekárovciach

 

Viac foto :

plus.google.com/114311857309567981655/posts/MSFiHUkgi5Y

 

 

Národný pochod za život

         22.9.2013

 

80 000 ľudí pochodovalo v uliciach mesta

a my sme boli medzi nimi.     Viac foto :

plus.google.com/114311857309567981655/posts/DWLdp19J1gq

 

 

2.ročník " NOC NA FARE "

 

Pozri video :


plus.google.com/u/0/photos/114311857309567981655/albums/5918747879627683313

 

 

Koliesková bodka za prázdninami

 

Viac foto:

plus.google.com/u/0/photos/114311857309567981655/albums/5918931703143337601

 

 

Púť k relikviám bl. M. D. Trčku

a jej zastávky vo Vybuchanci a Lesnom

 

Fotografie tu:

plus.google.com/u/0/photos/114311857309567981655/albums/5915939277897087921

 

 

Letný úlet do Nyiregyházy

 

Viac fotografií nájdete tu:

https://plus.google.com/u/0/photos/114311857309567981655/albums/5913185401555657281

 

 

Púť Litmanová 2013

 

Viac fotografií nájdete tu :

https://plus.google.com/u/0/photos/114311857309567981655/albums/5908978086758722145

 

 

Odpustová slávnosť 14.7.2013

 

Viac fotografií nájdete tu:

plus.google.com/u/0/photos/114311857309567981655/albums/5905404330799216433

 

 

Duchovná obnova pred odpustom

 

plus.google.com/u/0/photos/114311857309567981655/albums/5906508147438978161

 

 

 

Farský deň

 

Viac fotografií nájdete po kliknutí na nižšie uvedený link :

plus.google.com/u/0/114311857309567981655/posts/akVawgvdEf6

 

Uvedenie do farnosti

Noc na fare

Máriapocs 2012

Ľutina 2012

Litmanová 2012

Futbal

Šarkaniáda

Návšteva chorých

Mikuláš

Jasličková pobožnosť 2012

Ždiar - farská sánkovačka

Novoročný ping-pongový turnaj 2013

Farský karneval 2013

Pôstne agape

Pomazanie chorých

Pôstne obdobie 2013 - naše krížové cesty

Krížová cesta mládeže na Kvetnú nedeľu

Spoločná krížová cesta na Veľký piatok

Svätenie pokrmov aj našim najmenším

Protopresbyterská porada

Vystúpenie skupiny Agatangel

Odpustová slávnosť Lesné 2013

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Metropolitná púť Krakow 2013

Farská púť Medžugorje

Prvé sväté prijímanie

Duchovná obnova pred odpustom

Táto fotogaléria je prázdna.